บริการของเรา
      บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร มีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน
บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์
บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร


ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ 064-146-8480 , 095-206-1765
อีเมล์ marketing@ecoconsult-lab.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×