บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด เราเป็นส่วนกลางในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลงาน ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อเป็นที่ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ได้แก่ งานบริการด้านตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง รายงานติดตามตรวจสอบมาตรการ EIAคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน, ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม, งานบริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ งานบริการด้านตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนการกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการขึ้นการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการผู้ชม
วันนี้ 46
เมื่อวาน 71
ทั้งหมด 131,393
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 47
เมื่อวาน 95
ทั้งหมด 182,989
บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ หรือ Monitoring Well Installation Services : เราให้ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well Installation) รายงานติดตามตรวจสอบมาตรการ EIA 
บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์ 02-001-3845 , 095-206-1765
อีเมล์ marketing@ecoconsult-lab.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×